• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Frýdek-Místek: Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb

Celkem bylo podpořeno 26 občanských sdružení, příspěvkových a církevních organizací poskytujících sociální služby v roce 2008 z Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb, určeného pro registrované poskytovatele sociálních služeb, a z Programu na podporu ostatních aktivit doplňujících sociální služby, který je určen na podporu aktivit nevyžadujících povinnou registraci.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Frýdek-Místek
Organizace: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01
E-mail: podatelna@frydekmistek.cz
Telefon: 558609111
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území statutárního města Frýdku-Místku. Celkem je podpořeno 26 občanských sdružení, příspěvkových a církevních organizací poskytujících sociální služby v roce 2008 z těchto programů:
A:Program na podporu a rozvoj sociálních služeb
Je určen pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.
B: Program na podporu ostatních aktivit doplňujících sociální služby
Program je určen na podporu ostatních aktivit v sociálních službách, které nevyžadují povinnou registraci.
Začátek aktivity: 01.01.2008
Konec aktivity: 20.05.2009

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2827
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města

Aktéři

Název: Statutární město Frýdek-Místek
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296643
Adresa: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01
Web: http://www.frydekmistek.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro poskytování sociálních grantů byly stanoveny zásady, jejichž účelem je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, prevence kriminality a protidrogové prevence poskytované přímo z rozpočtu poskytovatele formou dotací jako doplňkového zdroje financování, kterým se bude poskytovatel spolupodílet na realizaci projektů v rámci vyhlášených dotačních programů.
Pravidla pro poskytování grantů byla vytvořena tak, aby byla zajištěna transparentnost podpory sociálních grantů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2008 a seznam příjemců grantů je zveřejněn na webových stránkách města: www.frydekmistek.cz


Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Orlová: Zdravý domov seniorů "Pohoda"

Zdravý domov seniorů "Pohoda"

Orlová

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí

Aktivitou proti stárnutí

Chrudim

Boskovice: Systém tísňového volání pro seniory

Systém tísňového volání pro seniory

Boskovice

Hodonín: Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Hodonín

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Hlučín

Frýdek-Místek: Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb

Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb

Frýdek-Místek