• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Frýdek-Místek: Projekt PANDA v rámci Městského programu prevence kriminality

PANDA je projektem prevence v různých oblastech (kriminalita, doprava, školení, přednášky atd..) v rámci Městské policie Frýdek-Místek. Symbolem těchto aktivit je zvířátko panda. Z fondu prevence kriminality města bude financován nákup reflexních vestiček pro předškoláky všech školek v rámci města: na vycházkách bude mít první a poslední dítě za "odměnu" vestičku s logem města a medvídkem pandou - po např. dobrých odpovědích v dopravě. Zvýší se tím bezpečnost dětí při procházkách ve městě.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Frýdek-Místek
Kontakt: Manažer prevence kriminality
Příjmení, jméno: Bc. Luděk Blecha
Organizace: Městská policie Frýdek-Místek
E-mail: blecha.ludek@frydekmistek.cz
Telefon: 558 631481-2,777 921360
Téma: Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Základním významem je zapojení statutárního města Frýdku-Místku do Městského programu prevence kriminality na období 2008 až 2011, následná podpora dílčích projektů prevence kriminality:
1. Rozšíření kamerového souboru
2. Kamera pod estakádou
3. Učíme se s policií
4. Poradna pro oběti násilí
5. Komunitní centrum
6. Občanská poradna
7. Koordinační centrum prevence závislostí dětí a mládeže
8. Probační program pro mladistvé
9. PANDA - zavedení používání reflexních vestiček v Mateřských školách ve Frýdek-Místek při vycházkách
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano, je prováděna fotodokumentace.
Začátek aktivity: 01.01.2008
Konec aktivity: 31.12.2011
Příloha
PANDA: foto 1 JPG (124 kB)
PANDA: foto 2 JPG (102 kB)
PANDA: foto 3 JPG (126 kB)
PANDA: foto 4 JPG (123 kB)
PANDA: foto 5 JPG (129 kB)
PANDA: foto 6 JPG (127 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1296
Jak byla aktivita financována? dotace Ministerstva vnitra ČR až 80%
spoluúčast města až 20%

Aktéři

Název: Statutární město Frýdek-Místek
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296643
Adresa: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Web: http://www.frydekmistek.cz

Další aktéři

Název:Centrum nové naděje (CNN)
IČO nebo jiný registrační údaj:70632031
Adresa:Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek

Název:

Policie ČR OŘ PČR Frýdek-Místek, Správa Sm kraje
Adresa:Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek

Název:

Společenství Romů na Moravě o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26908000
Adresa:Náměstí Svobody 48, 738 02 Frýdek-Místek
Web:http://www.srnm.cz/cz/frydek.htm

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pozitivně zaměřený komplexní program pro všechny skupiny občanů města včetně nejmenších. Zastřešující aktivitou je projekt PANDA - projekt prevence v různých oblastech (kriminalita, doprava, školení, přednášky atd..) v rámci Městské policie Frýdek-Místek. Symbolem těchto aktivit je zvířátko panda. Z fondu prevence kriminality města bude financován nákup reflexních vestiček pro předškoláky všech školek v rámci města: na vycházkách bude mít první a poslední dítě za ""odměnu"" vestičku - po např. dobrých odpovědích v dopravě. Zvýší se tím bezpečnost dětí při procházkách ve městě. Na vestičkách bude logo města a pandy.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Mezi negativa sestavování a realizace Městského programu prevence kriminality patří zejména nedostačující zájem neziskových organizací o možnost získání dotací a malá orientace v problematice sestavování projektových žádostí, snaha nechat vše na manažerovi prevence kriminality. Další zkušenost ze získávání dotací ze zdrojů ministerstva vnitra je také negativní: pokud je po složité administrativě schválena dotace, peněžní prostředky v termínu nedorazí s omluvou, že přijdou později a aktivita nechť je prozatím financována z jiných zdrojů, což je pro neziskové organizace značný problém.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace ve Zpravodaji Frýdku-Místku a místním tisku


Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Frýdek-Místek: Projekt PANDA v rámci Městského programu prevence kriminality

Projekt PANDA v rámci Městského programu prevence kriminality

Frýdek-Místek

Plzeňský kraj: Bezpečný kraj

Bezpečný kraj

KRAJ PLZEŇSKÝ

Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ

Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ

Kopřivnice

Kopřivnice: Kurz sebeobrany pro seniory

Kurz sebeobrany pro seniory

Kopřivnice

ČESKO: Z měst pomalu mizí výherní automaty

Z měst pomalu mizí výherní automaty

ČESKO

Třeboň: Náramky seniory rychle spojí s pomocí

Náramky seniory rychle spojí s pomocí

Třeboň