• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: Dobrovolnická pracovní terapie v Azylovém domě Elim

Azylový dům Elim ve Vsetíně poskytuje svým klientům možnost zapojit se do specifické pracovní terapie, založené na dobrovolné práci pro azylový dům i jiné neziskové organizace. Cílem této aktivity je zapojení lidí, kteří přišli o práci tak, aby vykonávali smysluplnou činnost, udržovali si pracovní návyky a v neposlední řadě také snaha o změnu pohledu společnosti na lidi bez domova.

Klienti si stanovují počet hodin, který v rámci pracovní terapie odpracují. Závazky dobrovolné práce se pohybují od 10 do 50 i více hodin měsíčně. Za svoji činnost dostanou po odpracování určitého počtu hodin odměnou jídlo a nealkoholické pití. Za dobře vykonanou práci i uznání
a slovní pochvalu. Je nezbytné, aby klienti viděli výsledek svojí činnosti. Do některých organizací docházejí klienti opakovaně a jsou ve výkonu činnosti velmi odpovědní.
Ke koordinaci pracovní terapie, bylo vytvořeno místo pracovního terapeuta.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Azylový dům Elim, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín
Příjmení, jméno: Uhřík Karel
Organizace: Elim Vsetín, o.s.
E-mail: ad@elimvsetin.cz
Telefon: +420 720 736 700, +420 571 432 624
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci pracovní terapie, která je součástí začleňování klientů Azylového domu Elim do společnosti se snažíme najít smysluplnou činnost, jejímž cílem je udržení určitých pracovních návyků našich klientů (tedy těch, kteří přišli o práci), užitečné vyplnění jejich volného času, posílení jejich sebevědomí a v neposlední řadě změna pohledu společnosti na lidi bez domova. To všechno jim může pomoci při hledání práce, nebo bydlení. Klienti vykonávají pracovní činnosti v azylovém domě, kde se podílejí na úklidu prostor, údržbě budovy, práce v dílně (kde pracujeme s dřevem nebo děláme výrobky z kůže, např. opasky) a práce na zahradě. Dále se na nás obracejí s žádostí o výpomoc některé neziskové organizace – např. fotbalový klub FC Vsetín, Diakonie, školky, školy, nebo nemocnice. Zde klienti vypomáhají v zimním období hlavně s úklidem sněhu, v létě s údržbou zeleně a na podzim s hrabáním listí, ale také s údržbou budov, přemísťováním nábytku apod. Jen za letošní rok naši klienti již odpracovali v těchto organizacích řádově stovky hodin. Jedná se o dobrovolnou činnost a za tuto činnost je jedinou materiální odměnou jídlo a nealkoholické pití, které však klienti dostanou až po odpracování určitého počtu hodin. Samozřejmě nešetříme uznáním, nebo slovní pochvalou za dobře vykonanou práci. Ne všichni se těchto aktivit účastní, avšak snažíme se je co nejvíce motivovat, což se nám také daří - důležité je najít pro každého něco, co rád dělá nebo co umí. Naši klienti si po dohodě se sociálním pracovníkem stanovují určitý počet hodin, které v rámci pracovní terapie odpracují. Jejich závazky se pohybují mezi 10-15 hodinami za měsíc, avšak není výjimečné, když jednotlivec dobrovolně odpracuje 50 a více hodin za měsíc. Do některých organizací naši klienti dochází téměř pravidelně, mají tak kontakt na patřičnou osobu a jsou ve své činnosti velmi zodpovědní. Ke koordinaci pracovní terapie bylo vytvořeno místo pracovního terapeuta.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace aktivit.
Začátek aktivity: 01.01.2004
Konec aktivity: 17.04.2023
Příloha
Foto: Výrobky JPG (2,07 MB)
Foto: Výrobky JPG (2,12 MB)
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu organizace a z darů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Hledat pro klienty smysluplnou činnost. Je nutná dobrá komunikace s klienty – motivace, klienti musí vědět, že nejsou zneužíváni (např. materiální prospěch jiné osoby). Je dobré když mohou vidět pozitivní výsledek své činnosti – v našem případě uskutečněný fotbalový turnaj nebo když si někdo koupí jejich výrobek. Dále ocenění – například, jeden z funkcionářů přišel za námi na hřiště a řekl „chlapi vy jste nás zachránili“. Lidský přístup – měli by cítit, že jsou partneři ne podřízení, nebát se poslouchat jejich nápady, diskutovat o tom s nimi a snažit se vytvořit dobrou atmosféru při práci. Transparentnost.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizika, překážky: 1) častá obměna klientů v azylovém domě, 2) sezónní práce – nepravidelnost ve vytížení, 3) rebelanti – jednotlivci, kteří negativně ovlivní jiné, 4) alkohol a jednotlivci mající s ním problém, 5) nespolehlivost – slíbí, že přijdou a nakonec nedorazí.
Pozitiva: kladný ohlas okolí, dar (nečekaná odměna) – klienti dostali od někoho stravenku nad rámec dohody, což posílilo jejich motivaci. Radost z výrobku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Naše pracovní terapie zatím není mediálně známá.

Aktéři

Název: Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 43963862
Adresa: Horní Jasenka 119, 75501 Vsetín
Web: http://www.elimvsetin.cz
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu