• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Meziříčí: Bydlení seniorů

Diakonie ČCE v projektu "Bydlení seniorů" zkoumala podmínky, v jakých senioři žijí ve vlastních domácnostech a zdokumentovala rizika, která pro seniory představuje nevhodný typ bydlení - přístup do bytu, bariéry uvnitř obydlí a další rizika v domácnosti. Projekt upozornil na význam včasného řešení vhodných úprav bydlení seniorů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 2
Příjmení, jméno: Grollová Eva
Organizace: Diakonie ČCE
E-mail: grollova@diakonie.cz
Telefon: 724039455
Téma: Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Do průzkumu 600 domácností se významně zapojila dvě střediska Diakonie z Valašského Meziříčí. Průzkum v domácnostech realizovali dobrovolníci - zaměstnanci Diakonie, popřípadě partnerských organizací ve svém volném čase, mimo pracovní povinnosti. Díky dobré spolupráci se sociálním odborem města Valašské Meziříčí bylo možné si také ověřit, jaké možnosti řešení existují na úrovni měst. Město poskytovalo poradenství v oblasti sociálních dávek a doporučovalo finanční i technická řešení.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Výsledkem projektu je brožura O bydlení seniorů a dokumentární film O bydlení seniorů. Závěry průzkumu v domácnostech byly zpracovány do dokumentu Dotazníkové šetření.
Začátek aktivity: 01.01.2009
Konec aktivity: 31.12.2009
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1200
Jak byla aktivita financována? Projekt byl podpořen dotací MMR ČR částkou 900 tis. Kč, další zdroje doplnila Diakonie ČCE, Praha.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Bydlení seniorů ve vlastním prostředí je soukromou záležitostí, ale v případě, že nežijí v podmínkách, které jim umožní bezpečí a mobilitu, musejí svůj domov opustit. Úzkou spoluprací sociálních služeb s příslušnými odbory města je možné podpořit seniory tak, aby mohli zůstat ve svém prostředí. K tomu je třeba vzájemná komunikace a důvěra. Ve Valašském Meziříčí je tato spolupráce dlouhodobě realizována např. účastí v komunitním plánování města.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Byla upevněna kvalitní spolupráce se sociálním odborem města Valašské Meziříčí. V rámci mapování prostředí seniorů bylo zjištěno, jak mnoho bariér mají senioři ve svých domácnostech, které si ani mnohdy neuvědomují. Až při zhoršení zdravotního stavu je vnímají a pak začínají vyhledávat pomoc. Brožura a film Bydlení seniorů je kvalitní pomůckou jak pro samotné seniory, tak pro Domovy a Kluby seniorů, ale i pro jejich rodinné příslušníky.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Výstupy z projektu byly prezentovány na tiskové konferenci v Praze dne 16. 2. 2010 v kině Mat a na konferencích Senior living 2009 a 2010.
Příloha:
Tisková zpráva PDF (158 kB)

Aktéři

Název: Diakonie ČCE
IČO nebo jiný registrační údaj: 45242707
Adresa: Belgická 22, 12000 Praha 2
Web: http://diakonie.cz

Další aktéři

Název:Diakonie ČCE - hospic Citadela
IČO nebo jiný registrační údaj:73632783
Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Web:http://citadela.cz

Název:

Diakonie ČCE - středisko Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:47863561
Adresa:Vrbenská 803
Web:http://diakonievm.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Bydlení, domácnosti

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu