• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Popularizace dobrovolnictví u mladých lidí v kraji

Jak pomoci při získávání mladých dobrovolníků, jak komunikovat a hledat partnerské organizace, navíc - možnosti zvyšování osobního kreditu na trhu práce prostřednictvím dobrovolnických aktivit. Dobrovolnictví jako smysluplná a přirozená složka života pro nastupující generace.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Dobrovolnické centrum, o. s., Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Strnádková Iveta
Organizace: Dobrovolnické centrum, o. s.
E-mail: iveta.strnadkova@dcul.cz
Telefon: +420 774 422 552
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci prezentací o dobrovolnictví v obci byl připraven cyklus besed a přednášek pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a studenty středních škol. Studenti získali představu o možnostech působení dobrovolníků, jejich motivech a jakým způsobem se dobrovolník na činnost připravuje. Studenti se zajímali o Evropskou dobrovolnou službu a ptali se po možnostech vyslání v roli dobrovolníků do zahraničí. Hlavním cílem těchto prezentací je šířit myšlenku dobrovolnictví, včetně možnosti získat požadovanou praxi a zvýšit tak poptávaný kredit na trhu práce. V rámci aktivit nabídnout i možnost smysluplného využití volného času a zakotvit dobrovolnictví jako přirozenou součást života nastupujících generací.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Prezenční listiny
Začátek aktivity: 01.11.2013
Konec aktivity: 31.12.2013
Příloha
Beseda se studenty JPG (61 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5000
Jak byla aktivita financována? Statutární město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, vlastní zdroje

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Dobrovolnické centrum, o. s. spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně a středními školami v Ústí nad Labem dlouhodobě. Tato spolupráce přináší možnost pro získání nových dobrovolníků a popularizaci dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Studenti navštěvují formou exkurze přímo naše DC nebo se přednáška či beseda domluví s danou školou a my navštívíme studenty ve výuce. Důležitá je dobrá komunikace a spolupráce s kontaktními pedagogy na školách či prezentace dobrovolnictví přímo na webových stránkách škol.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pro popularizaci problematiky dobrovolnictví je nutné, aby mladí lidé získávali informace a podněty z několika zdrojů. Za tímto účelem vznikne nový BANNER s názvem STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM, který bude postupně umístěn ve vestibulech škol, Magistrátu města Ústí nad Labem, v INFO centru města ÚnL nebo například v Severočeské vědecké knihovně a na Úřadu práce v Ústí nad Labem. Velmi přínosné je, že mohou zájemci o dobrovolnictví komunikovat např. v Severočeské vědecké knihovně s dobrovolnicí, která se stala členkou pracovního týmu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Dobrovolnické centrum, o.s. pravidelně vydává tiskové zprávy, které jsou zasílány partnerům a zástupcům médií.

Aktéři

Název: Dobrovolnické centrum, o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 70225842
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Web: http://www.dcul.cz

Další aktéři

Název:Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa:Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Web:http://www.ujep.cz

Název:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem
Adresa:Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem
Web:http://www.szsvzs.cz

Název:

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
Adresa:Stavbařů 2857/5, 400 11 Ústí nad Labem
Web:http://www.gym-ul.cz
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu