• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Klobouky: Poděkování pěstounům za jejich péči dětem

Především díky pěstounským rodinám už ve Zlínském kraji nejsou v provozu žádné kojenecké ústavy, protože dětem je zajišťována bezprostřední péče právě u pěstounů. Smyslem speciálního galavečera je upozornit na úlohu pěstounů v naší společnosti a poděkovat za jejich péči dětem. Jedná se o pěstouny dlouhodobé, na přechodnou dobu, i lidi, kteří pečují o dítě v příbuzenské pěstounské péči. Nápad jsme převzali ze zahraničí. I když se jedná teprve o druhý ročník, věříme, že se nám podařilo založit novou tradici, která posílí důležitost a povědomí pěstounů ve společnosti. Zároveň jsme chtěli podpořit rodiny nebo jednotlivce, kteří zvažují stát se pěstouny, aby se obrátili na soc. odbor, kde jim budou předány informace.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Slabiková Hana
Organizace: Město Valašské Klobouky
E-mail: slabikova@mu-vk.cz
Telefon: 577,311,152
Téma: Rodinná politika, propopulační opatření
Ústavní a ochranná výchova

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se uspořádat již druhý ročník poděkování pěstounům, dostat problematiku pěstounství více do povědomí obyvatel, umožnit seznámení a popovídání pěstounů navzájem, dát prostor dětem z pěstounských rodin, aby ukázaly co se už v životě naučily.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO Akce byla zdokumentována a publikována v místním zpravodaji, na webových stránkách města, v regionálních novinách, na facebookových stránkách. Natočeno a zveřejněno bylo i video z celé akce a rovněž fotodokumentace.
Začátek aktivity: 31.05.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 23
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Města Valašské Klobouky

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme předem všechny pěstouny telefonicky/osobně/ pozvat a vysvětlit o jakou akci se jedná, (namotivovat je). Pěstouni nejsou v ČR veřejně oceňovaní jako je tomu v zahraničí. Touto aktivitou by se mohlo také zvýšit povědomí o pěstounské péči a získání nových pěstounských rodin, kterých je nedostatek. Uvítáno bylo hlídání dětí, možnost volné diskuse u rautu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Poděkovat přijel i starosta města Brumova - Bylnice a krajská radní pro soc. záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová, která uvedla, že především díky pěstounským rodinám už ve Zlínském kraji nejsou v provozu žádné kojenecké ústavy, protože dětem je zajišťována bezprostřední péče právě u pěstounů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ze zpětných reakcí od pěstounů jsme se dověděli, že se jim akce velmi líbila, šíří ji nejen mezi sebou, ale i mezi dalšími pěstouny z jiných krajů a taky na sociálních sítích. Ohlasy jsou velmi kladné a už se zajímali, jestli bude příští rok další ročník.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Určitě. Z pořádané akce máme velmi dobrý pocit a pozitivní ohlasy. Věříme, že se z akce stane každoroční tradice.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? propagaci na městských stránkách, facebooku a ve zpravodaji zajistila tisková mluvčí města Valašské Klobouky, video natočila profesionální společnost
Příloha:

Aktéři

Název: Město Valašské Klobouky
IČO nebo jiný registrační údaj: 00284611
Adresa: Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Web: http://www.valasskeklobouky.cz

Další aktéři

Název:Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:27751422
Adresa:Masarykovo nám. 103, Valašské Klobouky, 766 01
Web:http://www.vpcsro.eu

Název:

Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26553821
Adresa:Kramolišova 126, 766 01 Valašské Klobouky
Web:http://www.rc-kastanek.cz/

Název:

Kulturní a vzdělávací středislo - Kulturní dům Klobučan
IČO nebo jiný registrační údaj:49156721
Adresa:Masarykovo nám. 942, Valašské Klobouky
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu