• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

NORSKO: SOS Lokal aneb Sociální udržitelnost jako motor rozvoje místních komunit


SOS Lokal je norský projekt, jehož hlavním cílem je rozvíjet sociální udržitelnost jako základní hodnotu a referenční bod pro rozvoj místních komunit.

Základní informace

Název obce/města/regionu: NORSKO / Norway
Kontakt: Sagen, Stine
Organizace: City of Kristiansand
E-mail: stine.busborg.sagen@kristiansand.kommune.no
Telefon: 4790115094
Téma: Plánování v oblastech sociálního prostředí

https://www.kristiansand.kommune.no/:

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Díky níže popsaným konkrétním krokům jsme zaznamenali pokrok v chápání sociální udržitelnosti a významu konkrétních aktivit, které mohou napomoci tomu, aby obyvatelé a místní politici věnovali více pozornosti sociální udržitelnosti v místní komunitě.

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

SOSlokal je norský projekt, jehož hlavním cílem je rozvíjet sociální udržitelnost jako základní hodnotu a referenční bod pro rozvoj místních komunit. S ohledem na Cíle udržitelného rozvoje OSN se v Norsku snaží více zaměřovat v obcích na udržitelný rozvoj jako komplexní komunitní cíl. Zároveň obce dosud kladly příliš malý důraz na rozměr sociální udržitelnosti v komunitním a územním plánování. V oblasti výzkumu je sociální udržitelnost zatím novým oborem.

SOSlokal reaguje na tuto potřebu tím, že zkoumá, co znamená sociální udržitelnost v místním, norském kontextu, a mapuje nástroje, které pomáhají podporovat sociálně udržitelný rozvoj obce.

Základní otázky, kterými se projekt zabývá, jsou: 

-    Co je sociální udržitelnost?
-    Nenechat nikoho pozadu - jak mobilizovat místní zdroje?
-    Dlouhodobě udržitelné změny - jak zajistit, aby sociální udržitelnost byla relevantní pro politickou úroveň a rozhodovací orgány při plánování města? 

Postupně bylo zrealizováno:

-    Byla provedena důkladná analýza a systematický přehled existující literatury týkající se tématu sociální udržitelnosti, tak aby výsledky mohly být zaintegrovány do další práce na tomto projektu. Jedním z cílů je rozšířit znalosti o tom, co znamená sociální udržitelnost v místním kontextu. Výsledek slouží jako společná platforma v rámci projektu a bude šířen do dalších obcí.

-    Byly uspořádány setkání s těžko dosažitelnými skupinami obyvatel (imigranti, mladí, rodiny s dětmi...), kde byl využit participativní nástroj Place Standard tool. Použili jsme tento nástroj kombinovanou metodou: 
 ▪ jako nástroj průzkumu
 ▪ jako nástroj dialogu a spoluvytváření

Detailně o nástroji viz příklad dobré praxe: Participativní nástroj Place Standard – praxe z Norska

-    Dále byl uspořádán kulatý stůl „Městská laboratoř - workshop spoluvytváření“, kam byli přizvání kromě místních obyvatel také místní podnikatelé, úředníci, místní stavební firmy, dobrovolníci a místní politici a diskutovali o tématech týkajících se místní komunity – míst k setkávání apod.

-    Nakonec byl uspořádán workshop s politiky, kde se sešli místní politici a úředníci místní samosprávy, aby byli potřebné rozhodovací síly zmobilizovány a dohodly se na dalším postupu v souladu s dosavadními zjištěními. Metoda tohoto workshopu byla prezentace (výsledky průzkumů atd.) a diskuze – návrhy řešení ze stran politiků a návrhy postupů ze stran úředníků.
 

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, přikládáme popis výsledků testování Place Standard tool v Kristiansandu.
Začátek aktivity: 01.01.2021
Konec aktivity: 01.10.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. EUR] 3500 EUR
Jak byla aktivita financována? Částečně z rozpočtu města Kristiansand a částečně z projektových prostředků Norské rady pro výzkum.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Doporučujeme použití nástroje Place Standard pro pochopení pohledu občanů na místo, v němž žijí. Nástroj se snadno používá a je vynikajícím začátkem dialogu. Poskytuje dobrý přehled o zkušenostech občanů s jejich čtvrtí, poukazuje na pozitivní zkušenosti i slabá místa. Občanská laboratoř byla založena na metodice World Cafe. Otázky a náměty k diskusi byly odvozeny z bodů, které byly dříve položeny v konkrétních skupinách na základě nástroje Place Standard.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Do průběhu projektu zasahla pandemie Covid-19. Bylo nutné dodržování hygienických doporučení, některé pohovory byly odloženy, získání zpětné vazby bylo za těchto podmínek velice náročné. Doporučujeme zvážit časové hledisko s dostatečným předstihem a nejlépe spolupracovat s místním komunitním koordinátorem.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ano, všechny aktivity, diskuse v místních skupinách a diskuse s občany i politiky byly pro účely výzkumu dokumentovány písemnými poznámkami a zvukovým záznamem. Poznatky a zkušenosti jsou shrnuty v krátkém dokumentu. V tuto chvíli je k dispozici pouze v norštině.

Aktéři

Název: City of Kristiansand
Adresa: Rådhusgata 18, 4601 Kristiansand
Web:

Další aktéři

Název:Hege Hofstad, NIBR, Oslomet
Adresa:Holbergs gate 1, 0166 Oslo
Web:https://www.oslomet.no/en

Název:

Kostas Mouratidis, Universitiy of Copenhagen
Adresa:Øster Voldgade 10 1350 København
Web:https://research.ku.dk/search/result/?pure=en%2Fpersons%2Fkostas-mouratidis(dfd3d4d4-2e8c-403d-a3e0-b2a449deb80b).html
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

NORSKO / Norway

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu