• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Třebíč: Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a analýza odměňování

Cílem projektu je přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve dvou obcích a zahájení implementace vládní Strategie pro rovnost žen a mužů v Třebíči a Buštěhradu. Projekt k tomuto přispívá analýzou současného stavu a následně nabízí konkrétní opatření, orientovaná jak na úřad směrem dovnitř (na zaměstnavatele), tak navenek směrem k občanům a občankám.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Příjmení, jméno: Marešová Blanka Mgr.
Organizace: Město Třebíč
E-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Telefon: 568896146
Téma: Lidská práva, rovné příležitosti, gender
Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem projektu je přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve dvou obcích a zahájení implementace vládní Strategie pro rovnost žen a mužů v Třebíči a Buštěhradu. Projekt k tomuto přispívá analýzou současného stavu a následně nabízí konkrétní opatření, orientovaná jak na úřad směrem dovnitř (na zaměstnavatele), tak navenek směrem k občanům a občankám.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - probíhala interní a veřejná setkání, k těmto aktivitám máme k dispozici pozvánky, plakáty, fotodokumentaci a prezenční listiny účastníků.
Začátek aktivity: 01.09.2017
Příloha
Leták "Exekuce" JPG (2,2 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 502
Jak byla aktivita financována? Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Detailní rozpis: 502 tis. Kč je částka z dotace určená pro Třebíč, jako partnera projektu

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Podobné aktivity lze ostatním obcím jedině doporučit. Prostřednictvím projektu jsme měli možnost setkat se s řadou odborníků a odbornic na ekonomiku, personalistiku a rovné příležitosti. Zapojili jsme se rovněž do expertních diskusí a svým způsobem se podílíme na osvětě v této oblasti i na zvyšování povědomí o férovém odměňování.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V současné chvíli řešíme, jak bude vypadat finální část projektu, v souvislosti s pandemií Covid-19.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V rámci aktitiv jsou používány evaulační dotazníky, které přinášejí zpětnou vazbu k tématům a provedení těchto aktivit; - použití sw nástroje Logib přináší zpětnou vazbu v oblasti rovného odměňování; - opakované provádění analýzy ukazuje změny v této oblasti. Analýza detekuje slabá místa, na která je nutné se zaměřit, - v rámci projektu byla zpracovaná vnitřní a vnější analýza rizik našeho subjektu v oblasti rovných příležitostí a byla navržena doporučení ke zlepšení v místech, kde jsou určena rizika.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Výsledky použití nástroje Logib poukázaly na rozdíly či odchylky, které bylo nutné okomentovat a přinesly nám silnou zpětnou vazbu z naší praxe.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, nástroj Logib lze bezplatně používat dál a analýzu rovného odměňování můžeme a budeme provádět opakovaně. I nadále budeme vzdělávat v oblasti rovných příležitostí, např. poskytujeme i dál - již mimo projektové prostředky - vzdělávání zaměstnancům v oblasti rovných příležitostí a toto téma se bude jistě prolínat také do aktivit směrem k veřejnosti.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Aktivity byly prezentování na webových stránkách nás a ostatních partnerů projektu a také na sociálních sítích.
Příloha:

Aktéři

Název: Otevřená společnost, o. p. s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 25737431
Adresa: Uruguayská 178/ 5 Praha 2, CZ-120 00
Web: https://www.otevrenaspolecnost.cz/

Další aktéři

Název:Město Buštěhrad
IČO nebo jiný registrační údaj:00234214
Adresa:Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Web:https://www.mestobustehrad.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu