• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha-D.Měcholupy: Komunitní centrum a adaptační kroužek Měchurka

Komunitní centrum Dolní Měcholupy vzniklo v březnu 2023 primárně s cílem sloužit k posílení komunitního života a podpoře rodiny, zaměstnanosti, sociálním kontaktům především malých dětí, maminek na mateřské dovolené, seniorů. Rovněž by mělo podpořit snahy o mezigenerační setkávání. Jeho součástí je též adaptační kroužek Měchurka.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Dolní Měcholupy
Příjmení, jméno: Doláková, Jana
Organizace: MČ Praha - Dolní Měcholupy
E-mail: jdolakova@dolnimecholupy.cz
Telefon: +420 737 270 882
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem bylo vytvořit místo pro společné setkávání zejména v reakci na potřeby rodin s malými dětmi. Záměrem bylo posílení komunitního života a podpora rodiny, zaměstnanosti, sociálních kontaktů malých dětí, maminek na mateřské dovolené i seniorů. Po schválení záměru v zastupitelstvu MČ byl zakoupen dům poblíž místní mateřské školy a budoucího velkého komunitního centra, tak, aby mohla pomoc rodinám fungovat již v období před plánovanou dostavbou nových prostor u sportovního klubu.

Projekt umožnil nutné úpravy staré budovy, které byly provedeny v omezeném čase, a to za pomoci místních řemeslníků, přičemž někteří pracovali bez nároku na odměnu. Vlastními silami se zapojili také místní zaměstnanci i obyvatelé, a to jak do úklidu, tak zajištění vybavení prostor (např. věnováním hraček od rodičů či darováním obrázků od místních výtvarnic).

Pod vedením certifikované chůvy byla otevřena Měchurka, adaptační kroužek pro nejmenší, a mohly být zahájeny první odpolední kroužky pro děti a další oblíbené aktivity pro děti (Čtecí babičky ad.).

Projekt byl podán a přijat do Sítě pro rodinu.

Prostor je využíván také pro dětské oslavy a další soukromé aktivity. Po dostavbě nové budovy komunitního centra je záměrem stávající budovu rekonstruovat (dle připraveného projektu) a vytvořit prostor pro 3 dětské skupiny.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Koncepce rodinné politiky

Priority městské části

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Info na webu MČ:
Komunitní centrum
Adaptační kroužek Měchurka
Video

Logo komunitního centra jsme získali soutěží pro mladé do 26 let a jsme s ním velice spokojeni.

Začátek aktivity: 01.03.2023
Příloha
Logo KC JPG (8 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 13000
Jak byla aktivita financována? Z vlastního rozpočtu a darů občanů a místních umělců
Detailní rozpis: Nákup nemovitosti 13 milionů Kč / Provozní náklady - zatím nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jedná se o rychlé řešení, pokud je k využití vhodný prostor a je třeba zajistit péči pro děti

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Adaptační kroužek pro 12 dětí - pomoc maminkám; komunitní prostor (kroužky, setkávání, dětské oslavy); přívětivá atmosféra, podpora veřejnosti, prostor zahrady, spolupráce s MŠ
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Navýšení rozpočtu
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní zkušenost sounáležitosti komunity - místní umělkyně vybavily prostor obrázky a textilními doplňky, řemeslníci udělali některé úpravy jen za cenu materiálu; vyšli vstříc s termíny, díky čemuž byla rekonstrukce dokončena během 1 měsíce, jak bylo naplánováno.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? První vyhodnocení projektu - dotazníkové šetření pro rodiče i realizační tým - bylo vyplněno po prvních měsících provozu pro potřeby zpětné vazby pro další školní rok.

Plánujeme připravit dotazníky pro rodiče (očekávání ze strany rodin) k získání zpětné vazby za uplynulých 10 měsíců.

Evaluační zpráva (viz příloha) obsahuje zpětnou vazbu od rodičů i realizátorů projektu - tabulky, shrnutí a použité dotazníky.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt dále pokračuje; KCDM se přestěhuje do nové budovy (plán kolaudace na podzim 2023) a současné místo budeme rekonstruovat a přistavovat - budou zde fungovat 3 dětské skupiny.
Příloha:

Aktéři

Název: MČ Praha - Dolní Měcholupy
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231347
Adresa: Dolnoměcholupská 168, Praha 10
Web: http://www.dolnimecholupy.cz

Další aktéři

Název:MŠ Dolní Měcholupy
IČO nebo jiný registrační údaj:70926271
Adresa:Ke Školce 254/12, Praha 10
Web:http://www.ms-dm.cz

Název:

Síť pro rodinu
IČO nebo jiný registrační údaj:26545136
Adresa:Truhlářská 24, Praha 1, 110 00
Web:https://www.sitprovzdelani.cz/sit-pro-rodinu/
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Dolní Měcholupy

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu