• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 21: Komunitní terénní program

Neposeda, o.s. realizuje v MČ Praha 21–Újezd nad Lesy terénní komunitní práci s různými věkovými skupinami (rodič na mateřské dovolené, žák, student, senior…), provozuje Centrum pro rodinu (mateřské centrum, volnočasové aktivity, poradenství) a v sousedních Běchovicích mohou náctiletí využívat nízkoprahový klub. Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 spolupracuje úzce s Neposeda, o.s. i v rámci jejich zastoupení v komisích MČ.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 21
Kontakt: Neposeda, o. s. - Mgr. Ivana Štefková
Příjmení, jméno: Mgr. Ivana Štefková
Organizace: Neposeda, o. s.
E-mail: ivana@neposeda.org
Telefon: +420 739 491 640
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Myšlenka realizace inovativního komunitního terénního programu vznikla na základě naší kontinuální práce v lokalitě, vychází ze znalosti místních podmínek a potřeb, včetně výstupů z šetření a odborných diskusí. Opouštíme zavedený model, pracovníci se tedy nezaměřují primárně na určitý problém nebo cílovou skupinu, ale zaměřují se především na komplexní znalost lokality a její filozofie. Do projektu komunitního terénního programu pro děti a mládež se zapojilo 43 uživatelů, proběhlo 796 intervencí. V újezdském skateparku klienti vystavěli nové "dirty", a tak cítí větší odpovědnost za sdílený prostor. Podařilo se zprostředkovat komunikaci mezi klienty a úřadem. Dobře se rozvíjí komunikace s celou komunitou. Podařilo se aktivizovat městské části k finanční podpoře projektu a díky tomu se program rozšířil o pracovníky zaměřené na práci s lidmi bez přístřeší, s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách, se seniory a s rodinami.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Existují fotografie stavby "dirtů", veškerá činnost byla evidována do databáze organizace.
Začátek aktivity: 01.06.2012
Konec aktivity: 23.07.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 101
Jak byla aktivita financována? Rozpočet z MČ Praha - Běchovice, a MČ Praha 21.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pokusit se zapojit do řešení problému i zdánlivě pasivní skupiny obyvatel, nenechat se odradit při snaze naplnění svých cílů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Některé standardní výzvy na získání dotací nebyly vypsány (v roce 2012 nevypsalo MPSV grantové řízení pro nové sociální služby).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O projektu vyšly články v novinách organizace, v Životě Běchovic, Újezdském zpravodaji. Aktivita byla prezentována v rámci oboru a na setkání pražských městských částí. Připravujeme prezentaci pro konferenci České asociace streetwork.
Příloha:

Aktéři

Název: Neposeda, o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 69793298
Adresa: Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Web: http://www.neposeda.eu/

Další aktéři

Název:MČ Praha 21
IČO nebo jiný registrační údaj:00240923
Adresa:Staroklánovická 260, Praha 21
Web:http://www.praha21.cz/

Název:

MČ Praha-Běchovice
Adresa:Českobrodská 3, Praha-Běchovice
Web:http://www.praha-bechovice.cz/
Publicita Mládež v akci - Dobrá praxe Příklad byl zpracován v rámci projektu "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován za finanční podpory Evropské unie
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu