• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Hlučín: "Háčkujeme pro miminka", podpora předčasně narozených dětí i jejich rodičů

Město Hlučín již dva roky aktivně spolupracuje a pravidelně dodává chobotničky a další háčkované výrobky neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Z jednorázového dodání chobotniček se stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce. Z bavlněné příze se háčkují chobotničky i oblečení, které jsou určeny předčasně narozeným miminkům.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Příjmení, jméno: Krejzlová Darina
Organizace: Městský úřad Hlučín, odbor rozvoje a školství
E-mail: krejzlova@hlucin.cz
Telefon: 702001437
Téma: Charita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Z jednorázového dodání chobotniček se stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce, mimo zmíněné chobotničkyjsou využity i čepičky, botičky a další výrobky, které udržují děti v teple.
Plánována je řada dalších aktivit včetně osvěty.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Město Hlučín již dva roky aktivně spolupracuje a pravidelně dodává chobotničky a další háčkované výrobky neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Z jednorázového dodání chobotniček se stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce, do které je zapojováno stále více ""dodavatelek výrobků"". Z bavlněné příze se háčkují chobotničky, které jsou určeny předčasně narozeným miminkům. Ta se pak cítí bezpečněji. Chapadélka připomínají pupeční šňůru, děti je tak mohou držet ve svých rukou a připadat si jako u své maminky v bříšku. Využity jsou i čepičky, botičky a další výrobky, které udržují děti v teple.
Plánována je řada dalších aktivit včetně osvěty.
Začátek aktivity: 01.01.2019

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0
Jak byla aktivita financována? vlastní financování dodavatelek chobotniček v projektu "Chobotničky"

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jednoduchá efektivní pomoc, kterou zvládnou zrealizovat průměrně zručné osoby v rámci celé republiky, a to se zájmem pomoci a znalosti základní techniky háčkování. Doporučujeme vždy zkonzultovat konkrétní formu pomoci s vybraným zařízením v daném regionu.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, nadále budeme spolupráci s neonatologickým oddělením Fakultní nemocnice v Ostravě rozšiřovat, a to formou zapojení se do dalšího projektu - čtení miminkám u inkubátoru (zakoupení knih z výtěžku prodeje obrazu malovaného veřejnosti na Dni zdraví dne 8.9.2021).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? články v Hlučínských novinách v období 2019 až 2021, tisková zpráva v Deníku, sociální sítě města Hlučína, a Fakultní nemocnice v Ostravě Hlučínské noviny, Deník a propagace na sociálních síti města Hlučína a Fakultní nemocnice
Příloha:

Aktéři

Název: Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00300063
Adresa: Mírové náměstí 24/23 Hlučín 748 01

Další aktéři

Název:Fakultní nemocnice Ostrava neonatologické oddělení
Adresa:17.listopadu 1790/5 Ostrava - Poruba
Web:http://www.fno.cz

Název:

Dům dětí a mládeže Hlučín, p.o
Adresa:Zámecká 6, Hlučín
Web:http://www.ddmhlucin.cz

Název:

Fyzické osoby v MSK - široká veřejnost (od žákyně základní školy až po dámy seniorky)
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Charita

Nejčtenější dobrá praxe z tématu