• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha-Libuš: Zapojování menšinové komunity

V městské části Praha-Libuš je výrazně zastoupena vietnamská komunita. Zastupitelstvo zřídilo Výbor pro multikulturní soužití, což přispělo k úzké spolupráci s představiteli vietnamské akciové společnosti Saparia a různými vietnamskými i českými organizacemi zabývajícími se integrací cizinců.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Libuš
Kontakt: Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš
Příjmení, jméno: Jedličková Pavla, PhDr.
Organizace: ÚMČ Praha-Libuš
E-mail: pjedlickova@praha-libus.cz
Telefon: 261 711 380
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V MČ Praha-Libuš je převážně zastoupena vietnamská komunita. Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš zřídilo Výbor pro multikulturní soužití, předsedkyní jmenovalo zastupitelku PhDr. Pavlu Jedličkovou. Došlo tak k úzké spolupráci s představiteli vietnamské akciové společnosti Saparia, vedením velkotržnice Sapa a různými vietnamskými i českými organizacemi zabývajícími se integrací cizinců. Zástupci Vietnamců byly jmenováni jak do uvedeného výboru, tak do Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO.
Akce pro veřejnost: Vietnamci očima Čechů - Češi očima Vietnamců, kurzy výuky Čj pro Vietnamce financované z dotace MV v rámci projektu Integrace dětí cizinců ve školách zřizovaných MČ Praha-Libuš
Začátek aktivity: 29.04.2009
Konec aktivity: 16.12.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1000
Jak byla aktivita financována? Rozpočet MČ, státní dotace Ministerstva vnitra, soukromé zdroje vietnamské komunity
Detailní rozpis: Dotace MV ve výši 1041440,- Kč pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009, z rozpočtu MČ 8000,- Kč na ozvučení a propagaci akce Vietnamci očima Čechů - Češi očima Vietnamců, finanční zdroje Saparia, a.s. na občerstvení a ozvučení akcí pro veřejnost.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? V MČ Praha-Libuš sídlí různé vietnamské svazy, které ovlivňují vietnamskou komunitu v ČR. MČ má s nimi otevřený komunikační vztah, vzájemně řeší problémy občanů v rámci společného soužití v panelových domech. MČ navázala spolupráci i se státními dozorovými orgány, které v objektu Sapy provádějí kontroly. Na základě společné schůzky byly těmito orgány představitelům Saparia, a.s. doporučena některá opatření.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Mezi veřejností MČ Praha-Libuš je skupina občanů, kteří se nechtějí smířit s narůstajícím počtem vietnamských občanů, jiná skupina má zase zájem získat více informací o této menšině. Proto společně s vietnamskou komunitou realizujeme drobné projekty se zaměřením na sociální oblast a životní prostředí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Na první veřejnou debatu o soužití Čechů a Vietnamců v červnu 2009 byla pozvána různá média, převážně se dostavila média vietnamská. Je vidět spíše zájem Vietnamců o integrační akce, než Čechů. V příloze tisková zpráva MČ ze dne 1. 6. 2009 a 26. 11. 2009.
Příloha:

Aktéři

Název: MČ Praha-Libuš
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231142
Adresa: Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš
Web: http://www.praha-libus.cz

Další aktéři

Název:Saparia, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26117649
Adresa:Libušská 319, 142 00 Praha 4-Písnice

Název:

Poradna pro integraci
IČO nebo jiný registrační údaj:67362621
Adresa:Senovážná 2, 11000 Praha 1
Web:http://www.p-p-i.cz

Název:

Základní škola Meteorologická
IČO nebo jiný registrační údaj:60437910
Adresa:Meteorologická 181, 142 00 Praha 4-Libuš
Web:http://www.zsmeteo.cz

Název:

Svaz Vietnamců v ČR
Adresa:Libušská 319, 142 00 Praha 4-Písnice
Web:http://www.hnvn.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Libuš

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu